Over ons

Plekken waar mensen leven, plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Voor Bergh Bouw is bouwen geen doel maar een middel. Ons werk levert een bijdrage aan een duurzame, vitale en gezonde leef- en werkomgeving.

Bergh Bouw is gespecialiseerd in industrieutiliteit, wonen en zorg. Samenwerking, klantwaardering en multidisciplinair werken zijn onze belangrijkste drijfveren.

Energiebewustzijn en vergrijzing zijn voor ons een gegeven; de aandacht voor het bestaande neemt toe. De complexiteit groeit en er zijn meer belangen. Bergh Bouw is gewend om toonaangevend in dit krachtenveld te opereren. Kwaliteit en acceptatie gaan bij ons hand-in-hand.