Bergh Bouw

Bergh Bouw is in 1958 opgericht door twee broers van den Bergh. In de beginjaren van het bedrijf zijn we vooral actief geweest in de woningbouw. Later werd ons werkveld verbreed naar de industrie/bedrijven. Eigenlijk zijn we door de jaren heen steeds flexibel mee bewogen met wat de markt vraagt. Daar ligt tweeledig onze kracht. In de eerste plaats weten wij de vraag van onze opdrachtgevers feilloos te vertalen naar een bouwproject waarmee we een bijdrage leveren aan een duurzame, vitale en gezonde leef- en werkomgeving. 

In de tweede plaats hebben wij door deze flexibiliteit een schat aan ervaring en expertise opgebouwd binnen de industrie, utiliteit, wonen en de zorg waarmee we totaal bouwoplossingen kunnen realiseren van hoogstaande kwaliteit.

In alles wat we doen en realiseren, houden we rekening met duurzaamheid. Dat willen we waarmaken. Daar staan wij voor.

Bouwen is geen doel maar een middel

Duurzaamheid is sinds de oprichting de rode draad in alles wat we doen en realiseren. Dat is terug te zien in de begeleiding van onze medewerkers, hun kennis, onze werkwijze, gebruik van producten en in de uitvoering. Op deze manier heeft duurzaamheid bij ons een uitgesproken karakter. Elk project wordt op een zo duurzaam mogelijke manier gerealiseerd. Dat doen we ook nog eens binnen het budget en de gestelde tijd. Dat is toch gewoon denkt u? Wij weten inmiddels uit de reacties die we van onze klanten krijgen dat dat helemaal niet zo gewoon is, maar buitengewoon. En daar zijn wij heel erg trots op.

Al vele organisaties en bedrijven hebben hun bouwprojecten door ons laten realiseren, in uiteenlopende branches zoals industrie, utiliteit, wonen en zorg.

Meer informatie

"Bouwen is geen doel, maar een middel"

 

Sjef Jongbloed

Directeur Bergh Bouw